Esküv?i kisokos 2.

Ara vagy menyasszony:

Házasulandó hölgy neve ,az eljegyzés napjától a házasság megkötéséig.

Beszéd:

A hagyományok szerint az esküv? alkalmából beszédet mondanak els?ként a v?legény tanúja, ?t követi a menyasszony tanúja, majd a v?legény édesapja, és végül a menyasszony tanúja.

Ceremóniamester:

A ceremóniamester kifejezés az angol Master of Ceremony röviden MC kifejezés fordításából ered. A ceremóniamesteri munka az USA-ban alakult ki a XX. Században. Az MC feladata, hogy az esküv?t saját szavaival akár egy m?sorvezet? – levezesse. Magyarországon az 1990. év után kezdtek teret hódítani a parti jelleg? esküv?k, egyre nagyobb igény jelentkezett a ceremóniamester munkája iránt. Ceremóniamester a bulisabb vagy elegánsabb hangulatú, modernebb esküv?kre ajánlott. Feladata ugyanaz, mint a v?félynek, a vendégek felh?tlen szórakoztatását kell biztosítania, ám ? mell?zi a népies kellékeket. Öltönyben érkezik, és mint jó házigazda, végigkonferálja az estét.

Csokiszök?kút:

A nevéb?l is adódik, hogy szök?kút formájú gép, amelyb?l felmelegített csokoládé folyik ki. Ebbe a lefolyó édességbe lehet pálcikára szúrt gyümölcsöket, friss, vagy aszalt formában, illetve marcipánokat, pillecukrot, vagy piskóta darabokat mártogatni. Legújabban a csokimártás után kókuszreszelékben, dióreszelékben lehet meghempergetni a finomságokat.

Csokordobás:

A menyasszony az esküv?i szertartás végén hátat fordít a násznép még hajadon lányainak és hátradobja a csokrát. Aki elkapja, az lesz a következ?, aki férjhez megy a társaságból a népi hagyományok szerint.

Esküv?, menyegz?

Házasságot esküv?i szertartással ünnepelhetjük, amelyet egy vallási és egy világi eljárás hitelesíthet. A házasságkötés ceremóniája korszak, vallás és hagyomány szerint változó, de általában ünnepélyes közösségi küls?ségek között megy végbe, melyre vendégül hívják a házasulandók rokonait és barátait is, megtörténik a közös étkezés (a lakodalom), tánc, és az úgynevezett nászajándékok átadása.

Esküv?-kiállítás:

Esküv?i szolgáltatók találkozója, ahol minden témakörben több cég kínálja termékeit, szolgáltatásait a házasulandó pároknak.

Esküv?i dekoráció:

Az esküv?i dekoráció kiemeli a különböz? helyszínek szépségét, elrejti az esetleges hibákat, és fokozza a az esküv? hangulatát, hiszen a csodálatos virágok, a színek és egyéb dekorációs eszközök segítségével a dekorat?rök, esküv?szervez?k olyan látványt építenek, amely sokszor könnyet csalhat, nemcsak az örömanyák szemébe.

Esküv?i Dj:

Manapság sokan a hagyományos zenekarok helyett, vagy esetleg mellé esküv?i dj-t rendelnek. Széles repertoárral számítógépr?l, profi hang- és fénytechnikával szórakoztatja a vendégeket.

Esküv?i Galambröptetés:

Jelképezi az ifjú pár eljövend? békés, szeretetteljes közös életet.

Esküv? illatosítás:

Újdonság a piacon. Egy gép segítségével kedvenc illatot lehet varázsolni az egész este folyamán. Természetesen kezel? segítségével, így nem lesz túl tömény az illat egész este, mert szabályozni lehet. A végén pici fiolában hazavihet?, így sokáig emlékezni lehet az esküv? illatára.

Esküv?i járm?:

Esküv?i járm? kínálata manapság nagyon széleskör?. Lehet: limuzin, cabrio, olds mobil, hintó, bicikli, motor, s?t már a Bkv járm?veit is bérbe lehet venni.

Esküv?i pillangóröptetés:

Sok évtizedre visszanyúló hagyománya van a pillangók röptetésének, els?sorban az angolszász országokban, a hazánkban azonban az elmúlt évben jelent meg el?ször ez a kínálat a szolgáltatók palettáján. A pillangók röptetése a szerelem, a tánc, a boldogság szimbóluma. Sajnos csak nyáron lehet ebben szép látványban részünk.

Esküv?i stylist:

Menyasszonyi ruha, frizura, smink, manik?r, v?legény öltözete. Olyan szakmai tapasztalattal rendelkez?, hozzáért? személy, aki tudja, mit mivel, kinek és hogyan illik viselnie. ? az, aki segít az egyéni stílus megtalálásában. Tudása, segítsége egységessé, harmonikussá teszi a megjelenést.

Egyházi szertartású házasságkötés:

Akik házasságot kötnek, esküvel er?sítik azt meg. Ehhez kérik Isten áldását. Az egyházi szertartás önmagában nem elegend?, mert a magyar jog alapján a házasságkötés csak az anyakönyvezet? el?tt válik érvényessé.

Esküv?szervez?:

Esküv?szervez?, az a szakmai személy, aki valóra váltja a párok álmait, elképzeléseit. Munkája elengedhetetlen és természetes velejárója az esküv?nek. Mint szinte minden, ez is Amerikából indult, majd keveredve az európai kultúrával, teret hódított hazánkban is. Az esküv?szervez? munkája összetett, aprólékos, minden részletre kiterjed. Percre pontosan összehangolja a különböz? szolgáltatók munkáját. Felel?sséget vállal az általa megszervezett esküv? tökéletességéért a szerz?déskötést?l az utolsó ember távozásáig. Esküv?szervez? szakemberrel garantált a tökéletes esküv?, nélküle aligha.

Esküv?i t?zijáték:

Engedélyköteles szolgáltatás, amely jól id?zítve lehet akár az esküv? csúcspontja, hiszen leny?göz? látványban részesíti a násznépet.

Fátyol:

A fátyol, a szemérem, a tisztesség megóvásának eszköze. Megvédi a menyasszonyt a rontástól, szemmel verést?l. Így tartja a népi babona.

Fehér menyasszonyi ruha:

A fehér menyasszonyi ruha az ártatlanság, sz?ziesség és romlatlanság jelképe. Tisztaságot, egyszer?séget, örömöt és természetességet jelképez.

Fehér szín:

A fehér szín az ártatlanságot, romlatlanságot, sz?ziességet szimbolizálja ezért fehér a hagyomány szerint a menyasszony ruhája és ezért nem szokás második házasság esetén fehérben esküdni.

Gy?r?párna:

a jegy?r?ket err?l a párnáról veszi el menyasszony és a v?legény a szertartás alatt amikor egymás ujjára húzzák.

Harisnyaköt? viselése/eldobása:

A népi hiedelem szerint a menyasszonyi ruha szerencsét hoz. Ezért a vendégek megpróbáltak hazavinni egy-egy darabot a ruhából. A menyasszonyt a harisnyaköt?je védte meg teljes ruhátlanságtól. Úgy mint a csokor, a harisnyaköt? eldobása is a következ? házasságot szimbolizálja, viszont ebben az esetben a férfiaknak kell versengeni a ruhadarabért.

Házasság:

A törvény és a hagyomány szerint egy feln?tt férfinak és egy n?nek jogilag elismert és szabályozott életközössége.

Házt?znéz?:

A leány vagy legény házának, környezetének megnézése. A házt?znéz?re akkor volt szükség, ha a legény anyagi viszonyai nem voltak ismertek a leányos család el?tt.

Házassági szerz?dés:

Az a szerz?dés, melyet a házasságra lépni készül? felek a házassági viszonyból ered? körülményekre, különösen pedig a vagyonjogra vonatkozólag egymás között kötnek. A házassági vagyonjogon kívül nem ritkán más, a házassággal összefügg? körülményekre is kiterjeszkedik. Így nevezetesen a születend? gyermekekre, a házasfelek lakóhelyére, s?t intézkedést foglalhat magában egyik v. másik házasfél halála esetére. Bizonyító ereje a Házassági szerz?désnek csak abban az esetben van, ha közjegyz? el?tt köttetett.

Jegyesség/jegyben járás:

A jegyesség próbaid?t jelent, mely általában egy év szokott lenni. Régebben ezt az id?t külön-külön élve töltötték a párok, hogy el?készítsék az esküv?t.

Jegygy?r?:

A jegygy?r? az elkötelezettség jelképe. Az eljegyzési gy?r?t a v?legény ajándékozza a menyasszonynak. A jegygy?r? általában egy egyköves egyszer? gy?r?, amelyet a bal gy?r?sujjon kell viselni, majd az esküv? napján áthúzni a jobb kézre.

Konzerves doboz és Just married!

Amerikából származó szokás. A pár autójának hátsó részéhez kötnek konzerves dobozokat,és a “JUST MARRIED”, vagyis “NÁSZUTASOK” feliratot. Induláskor a konzerves dobozok nagy zajt csapnak. A babonák szerint a szegénységet és a gonosz szellemeket ?zik el.

Köszönetajándék:

A köszönetajándékkal a pár háláját fejezi ki a násznépnek, amiért osztozott velük ez esküv?jük örömében. Manapság a vendégek jelenlétét számtalan formában megköszönhetik a párok. Magyarországon a hagyományok szerint éjfél után körbejár a menyasszony egy kosárkával és az abban lév? mézeskalács szíveket szétosztja a vendégeknek, a v?legény pálinkás pohárral kísérte, és koccintott mindenkivel.

Küls? szertartás:

Az anyakönyvvezet? nem az anyakönyvi hivatal termében, hanem tetszés szerint választott küls? helyszínen adja össze a házasulandó párokat. A küls? szertartás engedélyköteles, a kerületi illetve területi jegyz?nek benyújtott kérelem szükséges hozzá.

Lakodalom, lagzi

Lagzi, a házasság, menyegz? alkalmából szokásos ünnepélyes és szertartásos vendégség, azaz b?ség és lakoma, melyet az ország különböz? vidékein külön-külön sajátságos szertartások, tréfák, táncok, játékok f?szereznek.

Lánykérés:

A hagyomány szerint a v?legény, vagy pedig az ? apja kéri meg a szül?kt?l – az örömapától a választott lány kezét. Régen ez jó alkalom volt a hozomány nagyságának a megbeszélésére. Manapság a v?féllyel mennek a menyasszonyért kikérni a lányos háztól.

Lufifelengedés:

A szertartáson minden vendég kap egy héliummal töltött lufit, és amikor a pár kimondja a boldogító igent, akkor egyszerre felengedik. Nagyon szép látvány.

Lufiposta:

A vendégek el?re megcímzett és felbélyegzett képeslapokra ígéreteket írnak nászajándékként az ifjú párnak. Héliummal töltött lufik szalagjára kötik a képeslapokat, és egyszerre szélnek eresztik azokat. Amelyik képeslap megérkezik az ifjú párhoz, azt az ajándékot be lehet váltani a feladónál.

Menyasszonyi autó:

Díszes járm?, amely mindig a menet elején halad.

A menyasszony átvitele a küszöbön:

Az újdonsült férj ölben viszi át az ifjú feleségét els? közös otthonuk küszöbön. A hiedelem szerint így becsapják a rossz szellemeket, kísérteteket, akik többnyire a küszöb alatt rejt?zködnek, mivel csak egy ember lépte át a küszöböt.

Menyasszonytánc:

A menyasszonytánc a magyar lakodalmi táncok közül talán legnépszer?bb. Általában éjfél körül kerül rá sor, amikor a v?fély “Eladó a menyasszony!” kiáltása elhangzik. Els?sorban azért jelent?s ez a tánc, (amit, ha már piros menyecskeruhában díszeleg az eladó hölgy, menyecsketáncnak is nevezünk) mert ez az utolsó lehet?ség, amikor a menyasszony még táncolhat leányként.

 

Mit jelképez a jegygy?r??

Az egyiptomiaknál jelent meg el?ször, ahol is a kör az örökkévalóságot szimbolizálta. Úgy vélték, hogy a pár egy életre választja egymást, és a gy?r? viselésével a szeretet, a kapcsolatuk f? összetartó ereje, az életük végéig fog tartani. A gy?r?t a bal kéz harmadik ujjára húzták, mert úgy gondolták, hogy innen egy ér a szívbe jut. A zsidó hagyomány szerint az eljegyzés során a v?legény gy?r?t húz a menyasszony ujjára, mialatt ezt mondja: “Ez által a gy?r? által légy nekem szentelt Mózes és Izrael törvénye szerint.” Ha a menyasszony beleegyezett, ezzel a kijelentéssel a felesége lett. A jegygy?r? jelképezi a házastársi h?séget is, ezért ajánlható, hogy az esküv? után is hordják a felek, hiszen ez jelzésérték? másoknak: “én már foglalt vagyok”.

Moderátor:

A legvisszafogottabb házigazda. Az ültetés befejeztével köszönti a jegyespárt, a vendégeket, el?zetes egyeztetés alapján felkéri azokat, akik köszönt?t szeretnének mondani. A sarkalatos id?pontokban a vendégek figyelmét az eseményekre irányítja, de soha nem helyezi magát el?térbe, nem mond rigmusokat, nem játszatja a vendégeket, csak mint “m?sorvezet?” vezeti végig az estét. Visszafogott, elegáns megoldás az esküv?i moderátor alkalmazása, aki a pár válláról levéve a terhet hozza össze a társaságot a jelent?sebb pillanatokra.

Nászajándék:

A meghívott vendégek az esküv? el?tt vagy a megérkezésükkor ajándékot adnak az ifjú párnak.

Násznagy:

A násznagy az a férfi aki a házasságkötés alkalmával mind a n?, mind a férfi részér?l tanúként szerepel. Általában a keresztapát, nagybácsit vagy id?sebb rokont kérnek fel erre a tisztre.

Nyoszolyólányok, koszorúslányok

A nyoszolyólányok, más néven koszorúslányok a menyasszony barátn?i, kísér?i. A hagyományok szerint csak helyi hajadonok lehettek. Feladatuk szerint, egyforma ruhában felvonultak a menyasszony el?tt. Így egyenl? esélyekkel, lehet?ségük volt arra, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek, és férjet találjanak maguknak.

Rizsszórás/virágszórás:

A rizs illetve a virágszórás a termékenység szimbóluma. Az ifjú párt a templomból kijövet rizzsel vagy virágszirommal szórja meg a násznép, ezzel kívánva nekik b?séges gyermekáldást.

Rózsák Szertartása

Különleges szertartás, vallástól függetlenül, személyre szabottan. Ezen a szertartáson a szavak személyes tulajdonná válnak, hiszen a saját lelkedb?l fakad, úgy ahogy azt Te szeretnéd kifejezni, és szerelmed tudtára adni. A szavak a saját érzéseitek, így nem érzed kötelez?nek kimondásukat. Olyan szavak, melyek elmondják, az igazságot a szerelemr?l; Olyan szavak, melyek nem állítanak korlátokat, hanem csakis szabadságot ígérnek. Olyan szavak, melyekhez bízvást tarthatja magát minden Igaz Szív.

Tolmács:

Amikor az ifjúpár egyik tagja nem beszéli az adott ország nyelvét, törvény írja el?, hogy tolmács formájában, gondoskodni kell arról, hogy ? is tökéletesen megértse a ceremónián elhangzó szövegeket.

Tortavágás:

A tortát a pár közösen vágja fel és az els? szeletet egy tányérból fogyasztja el, kifejezve, hogy minden jót megosztanak egymással.

Trash The Dress fotózás (TTD)

Ez a tengerentúli ?rület egyre több publicitást kap hazánkban is, bár még csak igazán merész párok merik vállalni ezt a fotózási módot. Lényege, hogy az esküv? után a megvásárolt ruhát nem teszik be a szekrénybe vagy fel a padlásra, hanem még egy utolsó fotózás keretében tönkreteszik azt. Így igazán kreatív fotók születnek, kinek-kinek a vérmérséklete szerint: létezik romantikus, tengerbe merül?s, szök?kút alatt kézen fogva állós verziója ezeknek, a fotóknak, de egészen durva, saras, borongós, misztikus képek is készülhetnek.

V?fély:

A v?fély népies ruhában jelenik meg az esküv?n, hagyományosan a lánykikéréssel kezd, azaz még a szertartások el?tt a v?legény kíséretében megérkezik a menyasszony házához, kikéri ?t a szüleit?l, illetve elbúcsúztatja a szül?ket. A v?fély végigkonferálja az estét, rigmusokat mond az est különböz? eseményeinél. Emellett, amikor a hangulat és a tánc kicsit alábbhagy, játékokat játszat a vendégekkel , garantálva ezzel, hogy a násznép végig rendkívül jól szórakozzon.

V?legény:

Házasulandó férfi neve az eljegyzés napjától a házasság megkötéséig.

A bejegyzés kategóriája: Érdekes, Esküvö
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .