Esküv?i Kisokos

Sokan nem tudják mi is szükséges ahhoz,hogy kedvesükkel frigyre lépjenek!

Ime mi kell ahhoz,hogy össze tudjatok hásaodni.

Egyházi esküv?k

Római katolikus esküv?
Római katolikus esküv? esetén kötelez?, hogy a házasulandó felek egyike római katolikus legyen. Ha a jegyesek egyike más vallású, a katolikus fél nyilatkozatot ír alá arról, hogy a születend? gyermekeiket katolikus szellemben nevelik majd. Amennyiben mindketten római katolikusok, egyaránt illetékes a v?legény és a menyasszony lakhelye szerinti plébánia is. Ha egy másik templomban szeretnétek házasságot kötni, a lakóhely szerinti plébánia elbocsátó levelet állít ki. A házasságkötési szándékot legalább három hónappal a tervezett esküv? el?tt kell bejelenteni a plébánián. A bejelentkezéshez szükséges a 6 hónapnál nem régebbi keresztel? levél, érvényes személyi igazolvány. A jegyes oktatás egyházmegyénként változó. Az esküv? el?tti oktatás rövidebb, ha a jegyesek gyakorló katolikusok.

Református esküv?
A református egyház felfogása szerint a házasság noha szent dolog, nem számít a szentségek közé, ezért polgári esküv? nélkül nem esketnek. Maga a szertartás nem is esküv?, hanem a házasságot megáldó istentisztelet. Amennyiben nem a lakóhelyetek szerinti illetékes lelkésznél szeretnétek az esküv?t tartani, be kell szerezni az illetékes református lelkipásztor elbocsátó levelét. A szertartás tervezett id?pontja el?tt legalább 1 hónappal kell bejelentkezni az adott plébánia hivatalban. A református egyház számára nem kizáró ok, ha a házasulandó felek különböz? vallásúak, de a felek egyikének mindenképpen reformátusnak kell lennie. A bejelentkezéshez szükséges érvényes személyi igazolvány, az elváltaknak a válást igazoló hatósági okirat. A házasségmegáldó istentisztelet el?tt be kell mutatni az anyakönyvezet? el?tt kötött házasságot igazoló okiratot is. A szertartásnak nincs meghatározott díja.

Evangélikus esküv?
Az evangélikus egyház nem sokban különbözik a római katolikus egyháztól. Szintén megköveteli legalább az egyik fél keresztségét valamint a felkészít? beszélgetéseken való részvételt. Evangélikus szertartás esetén legalább 3 hónappal a tervezett esküv? el?tt szükséges bejelentkezni az illetékes templomba. A bejelentkezéshez szükséges érvényes személyi igazolvány, a keresztel? templom által kiállított keresztel? levél illetve az anyakönyvezet? el?tt kötött házasságot igazoló okirat.

Baptista menyegz?
A baptista egyház a protestáns egyházak körébe tartozik így az esküv?i szertartás hasonló a többi protestáns egyház esküv?jéhez. Mivel a párok nem esküt, hanem fogadalmat tesznek, így nem esküv?r?l hanem menyegz?r?l beszélünk. A szertartás 3 részb?l áll: igehirdetés, fogadalomtétel és köszöntések. A baptista egyház kívánatosnak tekinti, hogy mindkét fél baptista legyen, de az nem kizáró ok, ha az egyik fél nem az. Ha más egyházbeli valamelyik fél, akkor az esküv? el?tt van jegyesoktatás. A szertartásért, istentiszteletért nem kell fizetni.

Ökumenikus esküv?
A családokban felmerül? felekezeti megosztottság problémáját kívánja
csökkenteni az ökumenikus esketési liturgia. Hazánban 2000 pünkösdje óta van lehet?ség ökumenikus esküv?i szertartásra. Az ökumenikus szertartás annak a felekezetnek a rendjét követi, amelynek a templomában az esküv? történik.

Polgári Esküv?

 

További feltételek:

 • nagykorúság elérése és a házasulandó felek jogi értelemben vett cselekv?képessége
 • 16 és 18 éves kor közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges
 • 16 éves kor alatt senki nem házasodhat
 • a házasulandók az ország bármely részén megesküdhetnek ahol el?z?leg bejelentkeztek, nincs lakóhelyileg illetékes önkormányzathoz kötve. Egyedüli megkötés, hogy ott kell esküdniük, ahol el?z?leg bejelentkeztek.
 • legfeljebb 6 hónappal, de legalább 30 nappal a tervezett dátum el?tt id?pontot kell kérni a kiválsztott Polgármesteri Hivatalban. Kivételes, indokolt esetben pl. orvosilag igazolt terhesség, betegség, külföldi munkavállalás stb. ez az id? lerövidíthet?.
 • kérelmükkel, bizonyos érték? okmánybélyeg megvásárlása után, forduljanak az adott anyakönyvvezet?höz
 • ne feledkezzenek meg érdekl?dni a terem nagyságáról, áráról ill. adottságairól (felvételr?l szól-e a zene vagy él? zongora kíséret, dekoráció stb.) hiszen ezekért a szolgáltatásokért szinte mindenhol külön díjat számolnak fel.

Okmányok
Amennyiben mindkét fél egyedülálló illetve magyar álampolgár :

 • személyi igazolvány vagy érvényes útlevél vagy 2001. január 1. után kiállított vezet?i engedély
 • születési anyakönyvi kivonat
 • lakóhelyük szerinti illetékes önkormányzat által kiállított, családi állapotunkra vonatkozó igazolás

Amennyiben az egyik fél elvált:

 • joger?s válást kimondó igazolás vagy
 • záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

Özvegyek esetében:

 • az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata vagy
 • záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

Amennyiben a házasulandók magyar álampolgárok, de az állandó lakcímük külföldön van:

 • személyi igazolvány helyett érvényes magyar útlevél szükséges

Amennyiben az egyik házastárs külföldi állampolgár:

 • érvényes útlevél vagy letelepedési engedély
 • a születési anyakönyvi kivonat hitelesített magyar fordítása vagy olyan igazolás, amely bizonyítja, hogy az illet? hazája hatályos törvényei szerint megházasodhat

Amennyiben magyar állampolgárok külföldön házasodnak:

 • lakóhelyük szerinti illetékes anyakönyvi hivatal családi állapotunkra vonatkozó igazolása
 • a születési anyakönyvi kivonat hitelesített fordítása az adott ország nyelvén ahol házasságot kívánnak kötni
 • a házasságot Magyarországon is anyakönyveztetni kell

Tanúk

 • tanú bárki lehet, aki betöltötte a 18. életévét, jogi értelemben cselekv?képes és érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik

Amennyiben külföldi állampolgárt kérünk fel tanúnak:

 • útlevél
 • valamint ha nem beszél magyarul, tolmács szükséges, aki nem lehet egyik házasulandó fél vagy egyenes ági rokona sem

Névválasztás
A férj (Kiss János):

 • megtarthatja saját születési nevét (Kiss János)
 • felveheti felesége családnevét (Varga János)
 • viselheti a két vezetéknév tetsz?leges összekapcsolt változatát (Kiss-Varga János vagy Varga-Kiss János). Egyedüli megkötés, ha valamelyik fél születési vezetékneve többtagú, abból csak az egyik tag szerepelhet az összekapcsolt névben

A feleség (Varga Ibolya):

 • megtarthatja saját leánykori nevét (Varga Ibolya)
 • felveheti férje családnevét (Kiss Ibolya)
 • férje teljes nevét -né toldattal (Kiss Jánosné)
 • viselheti férje vezeték- vagy teljes nevét -né toldattal és saját leánykori nevét (Kissné Varga Ibolya ill. Kiss Jánosné Varga Ibolya)
 • a két vezetéknév tetsz?legesen összekapcsolt változatát (Kiss-Varga Ibolya ill. Varga-Kiss Ibolya)
 • ha valaki el?z? házasságában férje családnevét és saját keresztnevét használta, azt a kés?bbi házasságába is továbbviheti

A gyermekek vezetékneve:

 • amennyiben a házasságkötés után a felek megtartják saját születési nevüket, meg kell egyezniük, hogy születend? gyerekeiknek milyen vezetéknevet adnak, ez azonban az els? gyerek születéséig megváltoztatható. Utána viszont a házasságból született összes gyereknek ezt nevet kell viselnie.

 

Házassági évfordulók

Esküv? Zöldlakodalom
1.év Papír vagy   gyapjúlakodalom
3.év B?rlakodalom
5.év Falakodalom
6,5év Ónlakodalom
7.év Rézlakodalom
8.év Ólomlakodalom
10.év Rózsalakodalom
12,5.év Nikkel   vagy petrezselyem lakodalom
15.év Üveg vagy   kristálylakodalom
20.év Porcelánlakodalom
25.év Ezüstlakodalom
30.év Gyöngylakodalom
35.év Vászonlakodalom
37,5.év Alumíniumlakodalom
40.év Rubinlakodalom
50.év Aranylakodalom
60.év Gyémántlakodalom
65.év Vaslakodalom
70.év Kegyelmi   lakodalom
75.év Koronaékszer   lakodalom

Esküv? Más helyeken

Angolszász szokások

 • “Valami régi, valami új, valami kölcsön és valami kék”
  Egy igazi klasszikus! Az amerikai romantikus filmek kihagyhatatlan jelenete.
  A “régi” nem jelent mást, mint a menyasszony eddigi hajadon életét, amit felvált az “új”, feleség szerep. A “kölcsönkapott” emlékezteti a barátokra és a családra, akik mindig ott lesznek a számára. A “kék” pedig szimbolizálja a h?séget, ami minden házasság alapja.
 • Sörösdobozt az autó után!
  A nagy zajjal járó mutatvány célja, el?zni és távol tartani az ártó szellemeket az ifjú pártól.
 • Csokordobás
  A menyasszony az esküv?i szertartás végén háttal áll az eladósorban lev? lányoknak és hátradobja a csokrát. Amelyik lány elkapja, az megy férjhez legközelebb.
 • Harisnyaköt?t a pasiknak!
  Míg a menyasszonyi csokor a hajadonokat, addig a harisnyaköt? a n?tlen fiatalembereket hivatott lázban tartani 😉 Aki elkapja, az n?sül legközelebb.

Ortodox zsidóknál

 • Pohártörés
  A v?legény jobb lábával összetöri a poharat, amib?l el?z?leg az esküv?i áldást itta kedvesével. Eredete Jeruzsálem elfoglalására és templomának lerombolására vezethet? vissza. Az összetört pohár emlékeztet?, hogy a világ tele van tökéletlenséggel és felhívás, hogy minden jelenlev? vegyen részt a világ megjavításában.

Németország

 • Cseréptörés
  A cserepek összetakarítása az ifjú pár feladata, szimbolizálva az összetartozásukat.

Ázsia

 • Rizsdobálás
  Könny? kitalálni, hogy a rizsdobálás hagyománya Ázsiából származik. A rizs a termékenység és a b?ség jelképe.

Olaszország

 • 5 szem cukrozott mandula
  A vendégek öt darab cukorral bevont mandulát kapnak emlékbe melyek az egészséget, a termékenységet, a jómódot, a boldogságot és hosszú életet szimbolizálja.
A bejegyzés kategóriája: Érdekes, Esküvö, Hírek, Nemzetközi, Tanácsok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .